Kalender

Mai 2018


Forrige   Neste

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
30
Trening DSSP 2018 16:59
1
2
Trening DSSP 2018 16:59
3
4
5
Trening DSSP 2018 16:59
6
7
Trening DSSP 2018 16:59
8
9
Trening DSSP 2018 16:59
10
11
12
Trening DSSP 2018 16:59
13
14
Trening DSSP 2018 16:59
15
16
Trening DSSP 2018 16:59
17
18
19
Trening DSSP 2018 16:59
20
21
Trening DSSP 2018 16:59
22
23
Trening DSSP 2018 16:59
24
25
26
CK Victoria Røros tur
27
CK Victoria Røros tur
28
Trening DSSP 2018 16:59
29
30
Trening DSSP 2018 16:59
31
1
2
Trening DSSP 2018 16:59 - Berkåkrunde
3

Trening DSSP 2018 16:59 – 30. april 2018

Tid: 16:00 – 19:00
Sted: Heimdal sentrum (v/lyskrysset)
Beskrivelse: <style type="text/css"><!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--></style><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Teknisk tur - Jevnt - Klett - Ytter Byneset - tempoøkning fra Flakk til Ila&quot;}" data-sheets-userformat="{&quot;2&quot;:513,&quot;3&quot;:[null,0],&quot;12&quot;:0}">Teknisk tur - Jevnt - Klett - Ytter Byneset<br>Tempoøkning fra Flakk til Ila</span>

Trening DSSP 2018 16:59 – 02. mai 2018

Tid: 16:00 – 19:00
Sted: Heimdal sentrum (v/lyskrysset)
Beskrivelse: <style type="text/css"><!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--></style><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Teknisk tur - Jevnt - Klæbu rundt om Sluppen&quot;}" data-sheets-userformat="{&quot;2&quot;:513,&quot;3&quot;:[null,0],&quot;12&quot;:0}">Teknisk tur - Jevnt - Klæbu om Sluppen</span>

Trening DSSP 2018 16:59 – 05. mai 2018

Tid: 07:00 – 15:00
Sted: Heimdal sentrum (v/lyskrysset)
Beskrivelse: <style type="text/css"><!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--></style><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Langkjøring Rolig - Rørvik - Hasselvika - Fevåg - Råkvåg - Kråkmo - Rørvik - ca 12 mil - 1700 hm&quot;}" data-sheets-userformat="{&quot;2&quot;:513,&quot;3&quot;:[null,1],&quot;12&quot;:0}">Langkjøring Rolig - Rørvik - Hasselvika - Fevåg - Råkvåg - Kråkmo - Rørvik - ca 12 mil - 1700 hm</span>

Trening DSSP 2018 16:59 – 07. mai 2018

Tid: 16:00 – 19:00
Sted: Heimdal sentrum (v/lyskrysset)
Beskrivelse: <style type="text/css"><!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--></style><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Teknisk tur - Jevnt - Klæbu rundt om Sluppen&quot;}" data-sheets-userformat="{&quot;2&quot;:513,&quot;3&quot;:[null,0],&quot;12&quot;:0}">Teknisk tur - Jevnt - Klæbu rundt om Sluppen<br>Tempo økninger der det er hensiktsmessig.</span>

Trening DSSP 2018 16:59 – 09. mai 2018

Tid: 16:00 – 19:00
Sted: Heimdal sentrum (v/lyskrysset)
Beskrivelse: <style type="text/css"><!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--></style><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Teknisk tur - Jevnt - Korsveien - 2 x tempo&quot;}" data-sheets-userformat="{&quot;2&quot;:513,&quot;3&quot;:[null,1],&quot;12&quot;:0}">Teknisk tur - Jevnt - Korsveien<br>Tempo økning fra Sagberget til Grønnesset, samme på retur.</span>

Trening DSSP 2018 16:59 – 12. mai 2018

Tid: 07:00 – 15:00
Sted: Heimdal sentrum (v/lyskrysset)
Beskrivelse: <style type="text/css"><!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--></style><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Langkjøring Rolig - Lånkerunde - to runder i NM løype &quot;}" data-sheets-userformat="{&quot;2&quot;:513,&quot;3&quot;:[null,1],&quot;12&quot;:0}">Langkjøring Rolig - Lånkerunde - to runder i NM løype&nbsp;</span>

Trening DSSP 2018 16:59 – 14. mai 2018

Tid: 16:00 – 19:00
Sted: Heimdal sentrum (v/lyskrysset)
Beskrivelse: <style type="text/css"><!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--></style><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Teknisk tur - Jevnt - Børsa - Ånøya&quot;}" data-sheets-userformat="{&quot;2&quot;:513,&quot;3&quot;:[null,1],&quot;12&quot;:0}">Teknisk tur - Jevnt - Børsa - Ånøya</span>

Trening DSSP 2018 16:59 – 16. mai 2018

Tid: 16:00 – 19:00
Sted: Heimdal sentrum (v/lyskrysset)
Beskrivelse: Dager før dagen......<br>Denne settes åpen for de som evt har tid.

Trening DSSP 2018 16:59 – 19. mai 2018

Tid: 07:00 – 15:00
Sted: Heimdal sentrum (v/lyskrysset)
Beskrivelse: <style type="text/css"><!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--></style><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: rgb(255, 0, 0);" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Pinse - de som er hjemme \&quot;finner på noe hvis tid\&quot;&quot;}" data-sheets-userformat="{&quot;2&quot;:2561,&quot;3&quot;:[null,0],&quot;12&quot;:0,&quot;14&quot;:[null,2,16711680]}">Pinse - de som er hjemme "finner på noe hvis tid"</span>

Trening DSSP 2018 16:59 – 21. mai 2018

Tid: 16:00 – 19:00
Sted: Heimdal sentrum (v/lyskrysset)
Beskrivelse: <style type="text/css"><!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--></style><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Teknisk tur - Jevnt - Korsveien - 2 x tempo - Andre Pinsedag&quot;}" data-sheets-userformat="{&quot;2&quot;:513,&quot;3&quot;:[null,1],&quot;12&quot;:0}">Teknisk tur - Jevnt - Korsveien - 2 x tempo.<br>Tempo økning fra Sagberget til Grønnesset, samme på retur.</span>

Trening DSSP 2018 16:59 – 23. mai 2018

Tid: 16:00 – 19:00
Sted: Heimdal sentrum (v/lyskrysset)
Beskrivelse: <font face="Arial"><span style="font-size: 13.3333px;">Tempodrag Buvika - Børsa - tur\retur x 2.<br>Start: Øysand og avsluttes Rett etter rettstrekket i Børsa.<br>ca 11 km</span></font>

CK Victoria Røros tur – 26. mai 2018 - 27. mai 2018

Tid: 06:00 – 15:00
Sted: Heimdal sentrum (v/lyskrysset)
Beskrivelse: CK Victoria Røros tur.<br>Nærmere beskjed på facebook.

Trening DSSP 2018 16:59 – 28. mai 2018

Tid: 16:00 – 19:00
Sted: Heimdal sentrum (v/lyskrysset)
Beskrivelse: <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px;">Teknisk tur - Jevnt - Klæburunde</span><br>

Trening DSSP 2018 16:59 – 30. mai 2018

Tid: 16:00 – 19:00
Sted: Heimdal sentrum (v/lyskrysset)
Beskrivelse: <style type="text/css"><!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--></style><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Teknisk tur - Jevnt - Klett - Ytter Byneset - tempoøkning fra Flakk til Ila&quot;}" data-sheets-userformat="{&quot;2&quot;:513,&quot;3&quot;:[null,0],&quot;12&quot;:0}"><span style="font-family: Arial; font-size: 13.3333px;">Tempodrag Buvika - Børsa - tur\retur x 2.<br></span><span style="font-family: Arial; font-size: 13.3333px;">Start: Bommen Øysand og avsluttes ved bommen rett før Tamshavn.</span><br></span>

Trening DSSP 2018 16:59 - Berkåkrunde – 02. juni 2018

Tid: 07:00 – 16:00
Sted: Heimdal sentrum (v/lyskrysset)
Beskrivelse: <style type="text/css"><!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--></style><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Berkåkrunde med ritt fart og kassestopp - 32 km - Følgebil&quot;}" data-sheets-userformat="{&quot;2&quot;:513,&quot;3&quot;:[null,1],&quot;12&quot;:0}">Berkåkrunde med ritt fart og kassestopp - min 32 km snittfart - Følgebil</span>

Trening DSSP 2018 16:59 – 04. juni 2018

Tid: 16:00 – 19:00
Sted: Heimdal sentrum (v/lyskrysset)
Beskrivelse: <style type="text/css"><!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--></style><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Teknisk tur - Jevnt - Orkanger - 2 x tempo&quot;}" data-sheets-userformat="{&quot;2&quot;:513,&quot;3&quot;:[null,0],&quot;12&quot;:0}">Teknisk tur - Jevnt - Orkanger - 2 x tempo.<br>Tempo økninger litt høyere enn Oslo fart mellom bommene, tur og retur.</span>